Logo

Founder Members

 • B. S. RAO
 • V.W.Gp.Capt. J M Rao
 • VARGHESE MATHEWS M.
 • MURALI A.
 • D. RAVI KUMAR
 • VISSAL MATHEW
 • VASUNNI SHIVSHANKAR
 • BALA SRIDHARAN
 • V. RAMU SHARMA
 • SURESH S. RAO
 • JEEVAN P. D. STEPHEN
 • ROHIT OBEROI
 • SUHAIL SIDDHARATH
 • RAMA SWAMY OMKUMAR
 • VENKATESH GANESH
 • PRADEEP C KUBERAPPA
 • BILIGIRI SETLUR
 • M. A. POONACHA
 • S. K. SADASIVAN
 • UJJVAL M JOSHI
 • SRINIVAS KUNA
 • KARTHIKESH SURESH

Honorary Members

 • VASUDEV J. MASUREKAR
 • ARVIND P. CHITRA
 • G.R.SHANTHARAM